مدیریت امور آموزشی
 
EnAr

برنامه زمانی دریافت خدمات آموزشی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند: برای پیگیری امور آموزشی می توانند حداکثر تا تاریخ 1401/04/18 به این اداره مراجعه و یا تماس حاصل نمایند.

اطلاعیه

برنامه زمانی دریافت خدمات آموزشی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، برای پیگیری امور آموزشی می توانند حداکثر تا تاریخ 1401/04/18 به این اداره مراجعه و یا تماس حاصل نمایند. خاطرنشان می سازد باز انجام ارائه خدمات از تاریخ 1401/06/01 می باشد.

 

  مدیریت امور آموزشی دانشگاه

 

1   7
بازدید امروز: 23    بازدید کل: 883
captcha